ηλεκτρονικη συσταση εταιρειασ

Ως εξειδικευμένοι δικηγόροι εταιρικού δικαίου με πολύ σημαντική εμπειρία στον τομέα του εμπορικού δικαίου, σας παρέχουμε τις απαραίτητες νομικές συμβουλές και σας κατευθύνουμε με ασφάλεια, πρωτίστως, στο να επιλέξετε την κατάλληλη νομική μορφή της εταιρείας για την ίδρυση επιχείρησης online, με βάση τις ανάγκες και τα δεδομένα που έχετε. Η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη αναλαμβάνει την ηλεκτρονική σύσταση και ίδρυση εταιρείας online, από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), μέχρι την απόδοση ΑΦΜ. Η ηλεκτρονική σύσταση και ίδρυση εταιρείας online στο ΓΕΜΗ αποτελεί τον ταχύτερο και πιο εκσυγχρονισμένο τρόπο ίδρυσης εταιρείας.

καταστατικο εταιρειασ

Το καταστατικό και ιδρυτικό έγγραφο αποτελεί τη βάση και τα θεμέλια του νομικού μορφώματος κάθε εταιρείας. Για την επιτυχία και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, είναι απαραίτητο το καταστατικό να το ελέγξει, καταρτίσει και επιμεληθεί εξειδικευμένος δικηγόρος εταιρικού δικαίου. Παρότι υπάρχουν έτοιμα προσχέδια καταστατικά στο internet για την ίδρυση εταιρείας online, αν το καταστατικό εταιρείας δεν το επιμεληθεί ένας εξειδικευμένος δικηγόρος διατρέχετε ποικίλους κινδύνους, όπως στο να προβείτε σε άκυρες πράξεις και ελλιπή καταστατικά με διατάξεις που δεν θα καλύπτουν και προστατεύουν πλήρως τους ιδρυτές – εταίρους, τις σχέσεις μεταξύ τους και με τρίτους, αλλά και την ίδια την εταιρεία. Αναλαμβάνουμε την κατάρτιση ενός δυνατού και ολοκληρωμένου καταστατικού, το οποίο ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των ιδρυτών για την ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας με όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

νομικη καλυψη εταιρειασ και φοροτεχνικη

Σας ενημερώνουμε για τις νομικές και φορολογικές παραμέτρους που άπτονται της ίδρυσης και λειτουργίας κάθε μορφής εταιρείας σε συνεργασία με αρίστους φοροτεχνικούς που αναλαμβάνουν και το άνοιγμα των βιβλίων κατ' εντολή σας. Οι Εταιρείες που μπορούν να συσταθούν ηλεκτρονικά μέσω ΓΕΜΗ είναι οι Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), όπως και οι Προσωπικές Εταιρείες, η Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) και η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ). Μετά την σύσταση εταιρείας, φροντίζουμε να είμαστε δίπλα σας για να σας εκπροσωπούμε και συμβουλεύουμε κατάλληλα για την εύρυθμη λειτουργία της, αναλαμβάνοντας τη νομική κάλυψη, τις σχέσεις μεταξύ εταίρων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών, την προστασία και προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας, αλλά και για τις σχέσεις της με τρίτους, συνεργάτες/πελάτες, όπως και την κατάρτιση των κατάλληλων συμφωνητικών εγγράφων.

ηλεκτρονικη συσταση

Οι διαδικασίες για τη σύσταση εταιρείας χρειάζεται να ξεκινούν με προνοητικότητα, προσαρμογή των επιθυμητών όρων των εταίρων και στη συνέχεια τη σύνταξη σχεδίου για το καταστατικό εταιρείας.

ηλεκτρονικη συσταση οε

Δικηγόροι ειδικευμένοι στην ηλεκτρονική σύσταση οε (ομόρρυθμης εταιρείας) αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες για την ίδρυση εταιρείας καθώς και τη μελέτη και σύνταξη καταστατικού επιχείρησης.

ηλεκτρονικη συσταση αε

Δικηγόροι ειδικευμένοι στο Εταιρικό Δίκαιο και στην ηλεκτρονική σύσταση ΑΕ αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την ίδρυση εταιρείας καθώς και τη σύνταξη καταστατικού επιχείρησης.

ηλεκτρονικη συσταση ικε

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου και με μεγάλη εμπειρία, την ίδρυση εταιρείας ΙΚΕ, από την ηλεκτρονική σύσταση ΙΚΕ, τη χορήγηση αριθμού ΓΕΜΗ και ΑΦΜ μέχρι και την ενημέρωση του ΕΦΚΑ.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.