Η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη και οι συνεργάτες της αναλαμβάνουν επιμελώς την Αναγνώριση Ισχύος αλλοδαπής απόφασης δικαστηρίου, όπως της αλλοδαπής απόφασης διαζυγίων, αλλά και λοιπές αλλοδαπές αποφάσεις δικαστηρίων.

Ενδεικτικά, η δικαστική απόφαση διαζυγίου, η οποία έχει εκδοθεί από αλλοδαπό δικαστήριο, πρέπει να κατατεθεί σε δικαστήριο στην Ελλάδα και να γίνει μία σύντομη εκδίκαση, στην οποία θα εκτεθούν όλα τα στοιχεία της αλλοδαπής αποφάσεως διαζυγίου, ώστε το ελληνικό πλέον δικαστήριο να προβεί στην έκδοση αποφάσεως, με την οποία θα αναγνωρίζεται στο εξής η ισχύς της αποφάσεως διαζυγίου που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Με την αναγνώριση, η αλλοδαπή απόφαση αναπτύσσει στην ημεδαπή την ισχύ που της προσδίδεται στο κράτος προέλευσης.

Αλλοδαπή απόφαση που έχει αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 26 της Συμβάσεως της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων πρέπει, καταρχήν, να αναπτύσσει στο κράτος αναγνωρίσεως τις ίδιες συνέπειες με εκείνες που αναπτύσσει στο κράτος εκδόσεώς της.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.