Χρυση βιζα με μετοχες, ομολογα ή προθεσμιακες καταθεσεις

Η Golden Visa χορηγείται και με την απόκτηση τίτλων όπως ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αγορά μετοχών ή καταθέσεων. Ενδεικτικά, η Golden Visa δύναται να χορηγηθεί με εισφορά κεφαλαίου ποσού κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, ή με αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ, ή με εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές επενδύσεων βάσει των οποίων δύναται να χορηγηθεί η Golden Visa, επικοινωνήσετε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.