Έμπειροι δικηγόροι αναλαμβάνουν για λογαριασμό σας, τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας, έτσι ώστε εσείς να απολαμβάνετε με ασφάλεια, τα οφέλη από την κατάλληλη εκμετάλλευση των ακινήτων σας. Είτε είστε κάτοικος εξωτερικού είτε κάτοικος Ελλάδος, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας στην Ελλάδα μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, είτε λόγω απόστασης, είτε λόγω έλλειψης χρόνου και γνώσεων. Ως εξειδικευμένη δικηγόρος ακινήτων, η Λήδα Μαρία Γαβριλάκη, αναλαμβάνει να διαχειριστεί τα ακίνητά σας για λογαριασμό σας, ώστε εσείς να απολαμβάνετε τα οφέλη από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας σας εύκολα και στο μέγιστο δυνατό. Παρέχουμε ενδεικτικά τις εξής υπηρεσίες:

• Κατάρτιση μισθωτηρίων είσπραξη μισθωμάτων – επικοινωνία με μισθωτές
• Συμβόλαια ακινήτων - πωλήσεις – αγορές – δωρεές – γονικές παροχές
• Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων και Προτάσεων για Αξιοποίηση Ακινήτων
• Θέματα ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλεως και τακτοποίησης αυθαιρέτων.
• Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας ομογενών/ αλλοδαπών
• Διαχείριση ακινήτων καταστημάτων λιανικής
• Συντήρηση – ανακαίνιση ακινήτων
• Διαχείριση πολυκατοικίας
• Είσπραξη οφειλόμενων ενοικίων

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.