Ο αντικειμενικός και αποδοτικός φορολογικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός από εξειδικευμένο δικηγόρο, είναι μέγιστης και στρατηγικής σημασίας για τον επιχειρηματία.

Ο φορολογικός σχεδιασμός στοχεύει στην εύρεση και εφαρμογή αποδοτικών φορολογικών δικαιοδοσιών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης των επιχειρήσεων, παράλληλα με την μείωση της συνολικής φορολογικής και οικονομικής επιβάρυνσης. Προσφέρουμε εμπεριστατωμένο και σαφή τρόπο ως προς την ίδρυση εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό λαμβάνοντας υπόψη το νομικό καθεστώς που επικρατεί στην χώρα που ιδρύεται μια εταιρία. Πριν την ίδρυση κάθε εταιρίας, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε την τεκμηριωμένη μεθοδολογία και τα κόστη της κάθε επιλογής με στόχο την εύρεση του οικονομικότερου και αποτελεσματικότερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη τον επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.