Το δικηγορικό μας γραφείο εκπροσωπεί κάθε μορφής εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη όντας ειδικευμένη στο εταιρικό δίκαιο αναλαμβάνει την ηλεκτρονική σύσταση και ίδρυση εταιρείας. Η ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας αποτελεί τον ταχύτερο και πιο εκσυγχρονισμένο τρόπο ίδρυσης εταιρείας: Οι διαδικασίες για τη σύσταση εταιρείας ξεκινούν με την μελέτη, την προσαρμογή των επιθυμητών όρων και τη σύνταξη σχεδίου για το καταστατικό εταιρείας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της υπό ίδρυση εταιρείας.

Ποιες εταιρείες μπορούν να συσταθούν ηλεκτρονικά;

•Οι Κεφαλαιουχικές Εταιρείες: η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
•Οι Προσωπικές Εταιρείες: Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)

Οι ιδρυτές εταιρείας απαιτείται να έχουν:

i. Ικανότητα δικαιοπραξίας
ii. Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ
iii. Κατάλληλη άδεια διαμονής αν προέρχονται από Τρίτη χώρα

Κατ’ εντολή των πελατών μας, εκπροσωπούμε τα νομικά πρόσωπα ενώπιον των δημόσιων αρχών με στόχο την έκδοση ΑΦΜ, τη σύσταση εταιρείας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κατά την διάρκεια των εμπορικών της δραστηριοτήτων.

ιδρυση εταιρειασ online

Δικηγόροι ειδικευμένοι στην ίδρυση εταιρείας online ανά νομική μορφή. Αναλαμβάνουμε την ίδρυση εταιρείας - ΓΕΜΗ έναρξη επιχείρησης ηλεκτρονικά καθώς και σύνταξη καταστατικού επιχείρησης.

ηλεκτρονικη συσταση οε

Δικηγόροι ειδικευμένοι στην ηλεκτρονική σύσταση ΟΕ (ομόρρυθμης εταιρείας) αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες για την ίδρυση εταιρείας καθώς και τη μελέτη και σύνταξη καταστατικού επιχείρησης.

ηλεκτρονικη συσταση αε

Δικηγόροι ειδικευμένοι στο Εταιρικό Δίκαιο και στην ηλεκτρονική σύσταση ΑΕ αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την ίδρυση εταιρείας καθώς και τη σύνταξη καταστατικού επιχείρησης.

ηλεκτρονικη συσταση ικε

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου και με μεγάλη εμπειρία, την ίδρυση εταιρείας ΙΚΕ, από την ηλεκτρονική σύσταση ΙΚΕ, τη χορήγηση αριθμού ΓΕΜΗ και ΑΦΜ μέχρι και την ενημέρωση του ΕΦΚΑ.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.