Χρυση βιζα με αγορα ακινητου

Με το πρόγραμμα GOLDEN VISA, οι επενδυτές πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ ή 500.000 ευρώ ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και να αιτηθούν την έκδοση της άδειας διαμονής στη χώρα μας και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη και στις χώρες της Συνθήκης Σένγκεν για πέντε χρόνια.

Η νομική καθοδήγηση σχετικά με τις μορφές επενδύσεων σε ακίνητή περιουσία, οι οποίες θα είναι κατάλληλες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε επενδυτή, είναι απαραίτητη.

Το ελληνικό πρόγραμμα δεν απαιτεί από τους επενδυτές να μένουν στην χώρα, παρά μόνο αν θελήσουν να λάβουν ελληνική υπηκοότητα.

Το Πρόγραμμα Golden Visa στην Ελλάδα είναι μια μοναδική ευκαιρία που παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα, αλλά και στα μέλη της οικογένειάς τους, υπό την έννοια ότι όλοι τους επιτρέπεται να διαμένουν στην Ε.Ε.. Παράλληλα, μπορούν να αξιοποιούν μια σειρά από άλλες ρυθμίσεις και δυνατότητες όπως είναι η δυνατότητα, αξιόπιστης εκπαίδευσης, φιλικό στους πολίτες σύστημα υγείας, ασφαλιστικά συστήματα αναφορικά και με τη χορήγηση συντάξεων και άλλου είδους υποστηρικτικά προγράμματα.

Αναλαμβάνουμε επιμελώς, από την αρχή μέχρι το τέλος, την διαδικασία έκδοσης της Golden Visa, ανεξαρτήτως του τόπου καταγωγής του επενδυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση από τους έμπειρους δικηγόρους μας, επικοινωνήσετε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.