Με ταχύτητα και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου, την διαδικασία της κατοχύρωσης εμπορικού σήματος, όπως επίσης και της κατάλληλης κάλυψης και προστασίας των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησής σας.

Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος παρέχει την Προστασία του Διακριτικού Τίτλου και του σήματος, από την χρήση και εκμετάλλευση ανταγωνιστών σας και κακόβουλων πρακτικών τρίτων. Η κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος προσδίδει κύρος στην επιχείρηση σας διότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σας, αποκτούν αναγνωρισιμότητα και ξεχωρίζουν στην αγορά.

Η διαδικασία, συνοπτικά:

Η δικηγόρος πραγματοποιεί ενδελεχή έρευνα διαθεσιμότητας του εμπορικού σήματος και του τίτλου σύμφωνα με την πρακτική και τη νομολογία, πριν την κατάθεση της αίτησης κατοχύρωσης του σήματος, ώστε να βεβαιώνεται η επιτυχία της έγκρισης του σήματος. Στη συνέχεια η διαδικασία περιλαμβάνει, τις νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη συγκέντρωση εγγράφων, την καταχώρηση της αίτησης κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος, την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ενστάσεων και το τελικό στάδιο τηςέκδοσης της απόφασης του υπουργείου.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.