Η σύμβαση αποτελεί τη βάση κάθε επιτυχημένης συνεργασίας και κάθε εμπορικής πράξης. Η σύνταξη και λεπτομερής εξέταση κάθε Σύμβασης από Δικηγόρο είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αρτιότητα και νομική εγκυρότητά, εντός του εκάστοτε νόμιμου πλαισίου.

Ως έμπειροι δικηγόροι, φροντίζουμε η κάθε σύμβαση να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των εντολέων μας και να προστατεύει τα δικαιώματα τους. Εξετάζουμε λεπτομερώς τα δεδομένα και συντάσσουμε την εκάστοτε σύμβαση έτσι ώστε να είναι έγκυρη, ισχυρή και να εξασφαλίζει τα συμφέροντα των εντολέων μας.

Η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη και οι έμπειροι συνεργάτες της παρέχουν τις παρακάτω νομικές υπηρεσίες:

• Σύνταξη, εξέταση και διαπραγμάτευση συμβολαίων, εμπορικών συμβάσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών
• Εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων στις αρχικές διαπραγματεύσεις έως την επιτυχής ολοκλήρωση και σύναψη της σύμβασης για Αγορές / Πωλήσεις κινητών και ακίνητων πραγμάτων
• Σύνταξη συμφωνητικών μακροπρόθεσμων μισθώσεων επαγγελματικής στέγης και ιδιωτικής κατοικίας, βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - χρονομισθώσεις πραγμάτων, κατοικιών, εμπορικών κατοικιών, αγροτεμαχίων
• Εισπράξεις χρηματικών απαιτήσεων (μισθώματα, δάνεια κ.λπ.)
• Προσύμφωνα, αρραβώνες και ποινικές ρήτρες
• Συμβάσεις έργου
• Συμφωνίες Μεσιτείας
• Δικαιόχρηση (Franchise Agreement)
• Συμβάσεις Εχεμύθειας
• Πληρεξουσιότητα, Αντιπροσώπευση και Εκπροσώπηση νομικών και φυσικών προσώπων, ημεδαπών και αλλοδαπών.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.