Προσφέρουμε δικαστηριακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε απλά ζητήματα όσο και σε σύνθετα ζητήματα οικογενειακού δικαίου. Με ευσυνειδησία, συνέπεια και εχεμύθεια, αναλαμβάνουμε με επιτυχία:

• Διαζύγια Συναινετικά ή κατ’ αντιδικία
• Συμφωνητικά Επιμέλειας Τέκνων και Δικαιώματος Επικοινωνίας
• Αξίωση Συμμετοχής στα αποκτήματα
• Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης
• Προγαμιαίο Συμφωνητικό
• Συμφωνητικό Παρένθετης Μητρότητας
• Ζητήματα Δικαστικής Συμπαράστασης
• Δικαστική Αναγνώριση Τέκνου εκτός Γάμου
• Προσβολή Πατρότητας ή Αναγνώριση Πατρότητας
• Ζητήματα Υποβοήθησης της Αναπαραγωγής
• Υιοθεσία και Αναδοχή Ανηλίκου
• Αγωγή Διατροφής
• Επιμέλεια Tέκνων και Άσκηση Δικαιώματος Γονικής Μέριμνας
• Προσβολή Πατρότητας - Αναγνώριση Πατρότητας - Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
• Ζητήματα προστασίας της οικογενειακής στέγης και της οικιακής ειρήνης και προστασίας του δικαιώματος του γονέα για επικοινωνία με το τέκνο του κλπ.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.