Εμπράγματα δικαιώματα είναι εκείνα τα δικαιώματα που προσφέρουν σε ένα πρόσωπο άμεση εξουσία εναντίον όλων (erga omnes) πάνω σε ένα πράγμα. Η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη και οι συνεργάτες της παρέχουν πλήρεις και αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των υποθέσεων του Εμπράγματου Δικαίου, για την προστασία των δικαιωμάτων σας επί πραγμάτων, όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη. Ειδικότερα:

• Εξώδικη και Δικαστική Προστασία Νομής: διατάραξη νομής/αποβολή από τη νομή
• Εξώδικη και Δικαστική Προστασία Κυριότητας: διατάραξη κυριότητας και αποβολή από την κυριότητα, διεκδικητική αγωγή και αρνητική αγωγή
• Αγοραπωλησίες Ακινήτων
• Συγκυριότητα
• Οροφοκτησία - Γειτονικό δίκαιο
• Οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες
• Χρησικτησίες
• Προσωπικές δουλείες - επικαρπία και οίκηση
• Ενέχυρα
• Υποθήκες - Προσημειώσεις Υποθήκης / Εξάλειψη Προσημείωσης Υποθήκης
• Κατασχέσεις – Πλειστηριασμοί
• Πολεοδομικές - χωροταξικές υποθέσεις
• Περιβαλλοντολογικές υποθέσεις
• Εθνικό Κτηματολόγιο
• Απαλλοτριώσεις
• Διανομές
• Πραγματικές δουλείες - δουλεία διόδου, δουλεία διοχέτευσης ή αποχέτευσης ή άντλησης νερού ή ποτισμού θρεμμάτων του δεσπόζοντος, ή βοσκής ή ξύλευσης, η δουλεία εκπομπής στο δουλεύον του νερού της στέγης του δεσπόζοντος, δουλεία εξώστη ή προστέγου πάνω στο δουλεύον ή στήριξης της οικοδομής πάνω στο γειτονικό κτίριο, δουλεία υπονόμου, δουλεία μη ανέγερσης, μη παρεμπόδισης του φωτός ή της θέας του δεσπόζοντος.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.