Η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ) όπως και την ίδρυση Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ). Η έναρξη της Νομικής Προσωπικότητας ΟΕ και ΕΕ πραγματοποιείται από την καταχώρηση εταιρείας στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) με ηλεκτρονική σύσταση.

Στην συνέχεια και κατ’ εντολή, αναλαμβάνουμε την νομική κάλυψη και προστασία της εταιρείας καθ’ όλη την διάρκεια των εμπορικών δραστηριοτήτων και εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία της.

Η ηλεκτρονική σύσταση ΟΕ (General Partnership) και ΕΕ (Limited Company) γίνεται για την ίδρυση εταιρείας με Εμπορικό Σκοπό.

Η ίδρυση προσωπικής εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους. Με σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και αντίστοιχα με σύσταση Ετερόρρυθμης Εταιρείας. Η επιλογή της νομικής μορφής της προσωπικής εταιρείας γίνεται σύμφωνα με την ευθύνη που λαμβάνουν τα μέλη - εταίροι της.

Η κύρια διαφορά μεταξύ της Ο.Ε. και της Ε.Ε. είναι η δυνατότητα ύπαρξης ετερόρρυθμων εταίρων, οι οποίοι φέρουν περιορισμένη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας και περιορισμένη δυνατότητα διοίκησής της. Η ύπαρξη ετερόρρυθμων εταίρων δίνει σε ορισμένες περιπτώσεις ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της Ε.Ε. έναντι της Ο.Ε.

συσταση ομορρυθμης εταιρειασ και ετερορρυθμησ εταιρειασ

Η σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και Ετερόρρυθμης Εταιρείας προϋποθέτει έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αποτελεί το ιδρυτικό έγγραφο - καταστατικό εταιρείας. Δεν χρειάζεται να είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των ιδρυτών - εταίρων. Είναι απαραίτητο το καταστατικό έγγραφο να το επιμεληθεί δικηγόρος εταιρικού δικαίου, έτσι ώστε να είναι πλήρες, να καλύπτει και προστατεύει τους εταίρους και τους σκοπούς της εταιρείας.

Ως εξειδικευμένοι δικηγόροι εταιρικού δικαίου, αναλαμβάνουμε την σύνταξη καταστατικού εταιρείας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στον εταιρικό σκοπό και στις ανάγκες των ιδρυτών.

Το ιδρυτικό έγγραφο απαιτείται να έχει συμβολαιογραφικό τύπο, μόνο αν υπάρχει εισφορά που περιλαμβάνει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου.

Οι ιδρυτές πρέπει να είναι δύο ή περισσότερα συμβαλλόμενα πρόσωπα, φυσικά και νομικά, ικανά για δικαιοπραξία, που συνεργάζονται για την επιδίωξη κοινού σκοπού.

ευθυνη ομορρυθμων εταιρων

Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις εταιρικές υποχρεώσεις.

Κάθε ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται άμεσα έναντι δανειστών για τα εταιρικά χρέη και όχι μέσω της εταιρείας.

Επί πτωχεύσεως της εταιρείας, συμπτωχεύουν και οι ομόρρυθμοι εταίροι.

ευθυνη ετερορρυθμων εταιρων

Στην ετερόρρυθμη εταιρεία οι εταίροι διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στους ομόρρυθμους και στους ετερόρρυθμους.

Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη.

Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταίρων είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς στην εταιρεία. Ο ετερόρρυθμος εταίρος μπορεί να ευθύνεται ως ομόρρυθμος στις περιπτώσεις που αναγράφεται το όνομα του στην επωνυμία της εταιρείας ή συμμετέχει στη διαχείριση και εκπροσώπησή της.

εταιρικη συμμετοχη

Το ποσοστό της εταιρικής συμμετοχής του εταίρου προσδιορίζεται για κάθε εταίρο κατά περίπτωση στο καταστατικό.

εταιρικα οργανα για ομορρυθμη εταιρεια

Το ανώτατο όργανο της ΟΕ είναι η συνέλευση και αποτελείται από το σύνολο των εταίρων.

Οι διαχειριστές είναι το αποφασιστικό και εκτελεστικό, συλλογικό ή ατομικό όργανο της ΟΕ. Οι εταίροι είναι και διαχειριστές της εταιρείας.

δικαιωματα ομορρυθμων εταιρων

1. Προσωπικά δικαιώματα: Δικαίωμα άσκησης εταιρικής αγωγής, δικαιώματα διαχειριστή, δικαίωμα ψήφου, δικαίωμα ελέγχου και ενημέρωσης
2. Περιουσιακά δικαιώματα: Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, δικαίωμα προσωρινής διανομής κερδών

ετερορρυθμη εταιρεια

Διαχειριστές είναι αποκλειστικά οι Ομόρρυθμοι Εταίροι, όμως το καταστατικό μπορεί να αμβλύνει αυτόν τον περιορισμό.

Ο Ετερόρρυθμος Εταίρος έχει:

Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρικής χρήσης κατά το ποσοστό της συμμετοχής του
Υποχρέωση αποφυγής πράξεων ανταγωνισμού προς την εταιρεία
Υποχρέωση συμμετοχής στις ζημιές της εταιρείας έως το ποσό της εισφοράς του

μετατροπη προσωπικησ εταιρειασ σε ικε

Η ομόρρυθμη εταιρεία όπως και η ετερόρρυθμη εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε ΑΕ και ΙΚΕ χωρίς να προηγηθεί εκκαθάριση και λύση της εταιρείας.

Μια προσωπική εταιρεία ΟΕ/ΕΕ, η οποία σκοπεύει να αυξήσει το εταιρικό της κεφάλαιο μέσω χρηματοδότησης από νέους εταίρους και να απαλλάξει τους υπάρχοντες εταίρους από την απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της, έχει την δυνατότητα να μετατραπεί σε ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΑΕ.

Αναλαμβάνουμε πλήρως την μετατροπή της εταιρικής μορφής της επιχείρησης σας.

ιδρυση εταιρειασ online

Δικηγόροι ειδικευμένοι στην ίδρυση εταιρείας online ανά νομική μορφή. Αναλαμβάνουμε την ίδρυση εταιρείας - ΓΕΜΗ έναρξη επιχείρησης ηλεκτρονικά καθώς και σύνταξη καταστατικού επιχείρησης.

ηλεκτρονικη συσταση

Οι διαδικασίες για τη σύσταση εταιρείας χρειάζεται να ξεκινούν με προνοητικότητα, προσαρμογή των επιθυμητών όρων των εταίρων και στη συνέχεια τη σύνταξη σχεδίου για το καταστατικό εταιρείας.

ηλεκτρονικη συσταση αε

Δικηγόροι ειδικευμένοι στο Εταιρικό Δίκαιο και στην ηλεκτρονική σύσταση ΑΕ αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την ίδρυση εταιρείας καθώς και τη σύνταξη καταστατικού επιχείρησης.

ηλεκτρονικη συσταση ικε

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου και με μεγάλη εμπειρία, την ίδρυση εταιρείας ΙΚΕ, από την ηλεκτρονική σύσταση ΙΚΕ, τη χορήγηση αριθμού ΓΕΜΗ και ΑΦΜ μέχρι και την ενημέρωση του ΕΦΚΑ.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.